Пакет за котенца

Вътрешно обезпаразитяване  10 лв
Външно обезпаразитяване 10 лв
Международен паспорт 20 лв
Първа ваксина RCP 50 лв
Втора ваксина RCP 50 лв
Реална цена на услугите    140 лв

Цена на пакета   

110 лв