Хирургия

image004

 

Във ветеринарен кабинет Вита Нова разполагаме с обособена операционна, оборудвана за извършване на различни хирургични интервенции – хирургия на меки тъкани и коремни органи, ортопедия, пластична хирургия.

Въвеждането и поддържането на анестезията става със съвременни анестетици (упойки), а по време на операцията жизнените показатели на животното се следят на пациентен монитор.

При рискови пациенти – възрастни животни, хронично болни, животни в шок и т.н. се подхожда с особено внимание при избора на анестезиологична схема.

За нас е важно излизането и възстановяването от упойката да става под лекарски контрол и наблюдение.

За тази цел сме осигурили място за постоперативно настаняване в часовете след операцията.

Животните напускат кабинета единствено след като сме сигурни, че са „излезли“ напълно от упойка.

Хирургичното лечение често пъти е единствен и правилен избор за благоприятен изход от дадено заболяване.

Според спешността от лекарска намеса, хирургичните интервенции биват няколко вида.

Съществуват състояния изискващи незабавна и бърза оперативна намеса с цел спасяване живота на животното.

Пример за такова състояние е превъртането на стомаха, което е често срещано при едрите породи кучета.

Основна роля за възникване на това заболяване е преяждането на животните с домашно приготвена храна – варива, макарони, тестени изделия и др.

Други животозастрашаващи състояния, изискващи оперативна намеса са различните травматични увреждания на горните дихателни пътища и гръдния кош, разкъсванията на големи кръвоносни съдове и богато кръвоснабдени органи, както и нарушаване целостта на коремните органите от храносмилателната система.

Има състояния, които въпреки че не застрашават директно живота на животните, изискват неотложна хирургична намеса.

Такива са големите разкъсвания на кожата и мускулите, фрактурите на дългите тръбести кости и др.

Съществуват оперативни интервениции, които могат да се отлагат във времето и да се планират.

Такива са кастрациите на мъжките и женски животни, с цел избягване на нежелани поколения, остраняването на туморни образувания, пластичните операции в различни части от тялото и др.