Вътрешно обезпаразитяване

„Редовната профилактика е винаги по – лесна и по – евтина от лечението”

ob-vatrВътрешното обезпаразитяване е важна част от здравословния и пълноценен начин на живот на Вашия домашен любимец.

Поради тази причина във ветеринарен кабинет Вита Нова смятаме да обърнем особено внимание на това.

Схемите ни за обезпаразитяване са съобразени с жизнения цикъл на повечето вътрешни паразити.

Препоръчваме на всеки стопанин да се придържа към четитрикратна годишна профилактика или веднъж на всеки 3 месеца.

По този начин се осигурява защита не само на Вашия домашен любимец, а и на самите Вас.