Онкологични заболявания

Това са често срещани и неприятни за диагностициране патологии при домашните любимци.

Те се появяват по различни части от тялото – меки и твърди тъкани (кости), паренхимни органи (черен дроб, далак) и др.

Биват първични и метастатични, доброкачествени и злокачествени онкологични заболявания.

Най – често срещаните туморни образувания са по млечните жлези на женските животни.

Доказано е, че тези новообразувания са в пряка зависимост от женските полови хормони.

Много изследвания доказват, че ако женското животно не се използва за разплод е добре да бъде кастрирано в ранна възраст, преди първото разгонване.

По този начин тези онкологични заболявания по млечните жлези се предотвртяват и само около 10% от животните в по – късна възраст развиват такива.

В случаите на вече появили се туморни разраствания е нужно да се вземе решение дали да бъдат оперирани или не.

Това става след внимателна преценка на общото състояние на животното и локализацията на образуванието.

Във ветеринарен кабинет „Вита Нова“ обръщаме голямо внимание на действията, които е нужно да се предприемат след оперативното отстраняване на туморите.

Това включва определяне вида на образуванието, възможността за развитие на разсейки и необходимостта от провеждането на химиотерапия.