Образна диагностика

obrazОбразната диагностика е важна и неделима част от диагностицирането на редица заболявания, както при хората, така и при животните.

Използването на апарати за образна диагностика се налага все повече в съвременната медицина.

Ехографското изследване е често използван метод, подпомагащ поставянето и уточняването на диагнозата при заболявания на черния дроб, бъбреците, половите органи при женските животни и сърцето.

Освен за откриване на различни заболявания, ехографията се използва и за доказване на бременност.

С навлизането на модерните ехографски апарати, това става възможно във все по–ранните етапи от бременността и продължава до самото раждане.

Ехографията в последните дни преди раждането позволява да се проследи виталитета на плодовете и при нужда да се предприемат навременни мерки за безпроблемното протичане на раждането и следродилния период.