Образна диагностика

Образната диагностика е важна и неделима част от диагностицирането на редица заболявания, както при хората, така и при животните. Използването на апарати за образна диагностика се налага все повече в съвременната медицина.

Ехографскота изследване е често използван метод, подпомагащ поставянето и уточняването на диагнозата при заболявания на черния дроб, бъбреците, половите органи при женските животни и сърцето. Освен за откриване на различни заболявания, ехографията се използва и за доказване на бременност. С навлизането на модерните ехографски апарати, това става възможно във все по – ранните етапи от бременността и продължава до самото раждане. Ехографията в последните дни преди раждането позволява да се проследи виталитета на плодовете и при нужда да се предприемат навременни мерки за безпроблемното протичане на раждането и следродилния период.

 image003

image001