Хематологични изследвания


P3140347-225x300Хематологични изследвания (пълна кръвна картина)

Бърз и точен резултат, в рамките на няколко минути, докато собствениците са при нас.

Информацията, която се получава от този вид изследване на кръвта е важна и неделима част от поставянето на диагноза и предприемането на адекватно лечение.

Следенето на кръвните показатели на пациентите във всеки един момент е преимущество, кето дава възможност за проследяване на заболяването и отчитане на ефекта от лечението.

Хематологичните, заедно с биохимичните изследвания не рядко се правят и преди хирургични интервенции, за да се прецени ръска от анестезия.