image005Имунологичният анализатор позволявя изследването и установяването на антитетела към различни заболявания, антигени на вирусни инфекции, хормонални изследвания и др.