Биохимични изследвания


bioДават важна информация за състоянието на някои жизнено важни вътрешни органи, като бъбреци, черен дроб, панкреас и др.

Проследяването на биохимичните показатели при животни над средната възраст, позволява откриването на някои хронични заболявания в техните начални етапи.

Това дава възможност за предприемане на терапия и спиране или забавяне развитието на болестта.

За това екипът на ветеринарен кабинет Вита Нова препоръчва на всички животни след шест годишна възраст да се правят профилактични прегледи и изследвания.