Установяване и проследяване на бременността

dog puppiesБлагодарение на съвременната апаратура, установяването на бременността е възможно да стане още след втората седмица от заплождането.

По време на износването е добре да се следят развитието и виталитета на плодовете, особено в края на бременността.

Във ветеринарен кабинет Вита Нова, стопаните ще получат пълна информация за предстоящото събитие – раждането.